Diverse

Tak for i år!

21. december 2021

Kan man indkapsle et helt år på 25 sekunder?

Ikke helt. Men man kan indkapsle en fornemmelse af nogle af de ting, der er sket.

Vi har afholdt 17 morgenmøder, ansat to nye medarbejdere på fuldtid, haft to praktikanter, fået en ny hjemmeside, drukket omkring 1700 liter kaffe, holdt bestyrelsesmøder, foredrag, diskuteret men også grinet, købt en skov og dermed blevet Danmarks første CO2 neutrale kapitalforvalter, lavet beregninger, udviklet modeller, læst et utal af nyheder, afholdt et kundearrangement, deltaget i mange netværksarrangementer med Lyngbygaard Golf Erhvervsklub og Rotary, og meget, meget mere.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle jer, og ikke mindst en stor tak til alle vores kunder. Tak for tilliden. Tak for samarbejdet. Vi glæder os til at se jer i 2022.